Menu

BLOG

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού πηγής/γεώτρησης που βρίσκεται πλησίον πηγής αναγνωρισμένου φυσικού μεταλλικού νερού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ Σχετ. α) Η Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β/79) Υγειονομική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε με την 1263/99 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1070/ Β/1999) για την ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών β) Η Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) ΚΥΑ σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007 γ) Το υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι […]

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Τα ξενοδοχεία (κύρια τουριστικά καταλύματα) μπορούν να έχουν περισσότερες λειτουργικές μορφές: κλασικά ξενοδοχεία, μοτέλ, ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων, μικτού τύπου, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας. Υπεύθυνες για την αδειοδότηση των ξενοδοχείων είναι οι κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Ωστόσο για την αδειοδότηση ξενοδοχείων 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης […]

ΕΦΕΤ: Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

O Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά των τροφίμων και κατά τη διάρκεια των εορτών, με κύριο γνώμονα τόσο τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, όσο και την προστασία των συμφερόντων τους από οποιοδήποτε κίνδυνο ή πρακτική υπονόμευσής τους. Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ειδικότερα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων […]

Ευχές από την Τύρβη Μελετητική Συμβουλευτική

Με εκτίμηση, Δρόσου Ξενιώ Τσιουμπρής Γιάννης

Επισήμανση τροφίμων: Αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή του Καν. 1169/2011

Ο Κανονισμός 1169/2011/ΕΕ, που ενοποιεί τις δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε μια νομοθεσία αρχίζει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 13η Δεκεμβρίου 2014. Ο Κανονισμός αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και θεσπίζει τις γενικές αρχές, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα τη γενική […]

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

«Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων» εννοείται η εν γένει διαχείριση των υγρών αποβλήτων, έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν ως νερό με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του. Βασικός στόχος και σκοπός παραμένει α) η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και η μέσω αυτής εξοικονόμηση υδατικών πόρων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από: […]

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

Συνημμένα στο Φ.Ε.Κ. που περιέχει την Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ. 667 (ΦΕΚ Β 3068/14.11.2014) περί Αναστολής της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−02−02−00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−03−00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−06−00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών […]

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί και σε συνεργασία με τη Β’ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία πωλούνται ως ελαιόλαδα με τις εξής ενδείξεις : Α) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΑΛΚΥΟΝΙΣ Β) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Όμως, από την εξέτασή τους προέκυψε ότι είναι ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ […]

Ανάκληση κερασόπιτας, μηλόπιτας και λεμονόπιτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση προϊόντων Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών, διαπίστωσε τη διακίνηση των συσκευασμένων προϊόντων κερασόπιτας, μηλόπιτας και λεμονόπιτας, που παρουσίαζαν ανάπτυξη ευρωτίασης στην επιφάνειά τους. Πρόκειται για τα τρόφιμα «Trendy Κερασόπιτα, Cherry pie», «Trendy Μηλόπιτα, Apple pie» και «Trendy Λεμονόπιτα, Lemon pie», σε συσκευασίες […]

EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ / ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο καν. (ΕΕ) 1169/2011 θεσπίζει τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα την επισήμανση των τροφίμων, και καθορίζει τα μέσα για την κατοχύρωση του δικαιώματος πληροφόρησης των καταναλωτών. Η έκδοση ενός ενιαίου κανονισμού για την αντικατάσταση των ισχυουσών νομοθετικών πράξεων για τη γενική και τη διατροφική επισήμανση […]