Menu

BLOG

Εγκύκλιος σχετικά µε τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Σε απάντηση ερωτημάτων εκ μέρους των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν.3526/2007, όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ.6 παρ. 1α του ν.4254/2014, σας γνωρίζουμε τα εξής: Σε απάντηση ερωτηµάτων εκ µέρους των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν.3526/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο […]

ΕΦΕΤ: Απόσυρση κολέων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επίσημου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων για τον προσδιορισμό ισταμίνης και σε συνεργασία με την Α’ Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπίστωσε τη διακίνηση εγκυτιωμένων ιχθυηρών (Κολεοί Ακέφαλοι Αλίπαστοι), που περιείχαν ισταμίνη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Πρόκειται για […]

Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις εγκαταστάσεις

Δημοσιεύουμε την Πυρ.Διατ. 13/2013 Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας : (άρθ. 1) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας − εφαρμοζόμενη νομοθεσία πυροπροστασίας : (άρθ. 2) Έκτακτοι έλεγχοι : (άρθ. 3) Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας : (άρθ. 4) Κυρώσεις : (άρθ. 5) Καταργούμενες διατάξεις : (άρθ. 6) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. […]

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε την ανάγκη για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία, ημερήσια και νυχτερινά, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τα […]

ΜΕΛΕΤΕΣ HACCP, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της νομοθεσίας (Nέα Υγιειονομική Διάταξη- ΥΑ 96967/8-10-2012, ΦΕΚ 2718) για τις επιχειρήσεις τροφίμων, απαιτείται η εγκατάσταση συστημάτων αυτοελέγχου και διαχείρισης της ασφάλειας τους (HACCP) ώστε να προλαμβάνονται οι τροφογενείς κίνδυνοι και οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των […]

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ ΦΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ακόλουθα άρθρα: Άρθρο 3 Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. κύριων ξενοδοχειακών κα­ταλυμάτων των περιπτώσεων αα’, ββ’, γγ’, εε’, στστ’ της παρ. 2 του άρθρου 1, ο αιτών υποβάλλει είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είτε σε […]

Ανάκληση αναψυκτικού από τον ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επίσημου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας των Τροφίμων για την παρακολούθηση των προσθέτων και των χρωστικών ουσιών και σε συνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Βόλου του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπίστωσε τη διακίνηση προϊόντος «Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα», το οποίο βρέθηκε να περιέχει βενζοϊκά σε […]

Νέες Επιδοτήσεις LEADER στις Κυκλάδες από 35% έως 65%

Πρόγραμμα LEADER (3ή πρόσκληση 8/8/2014) του ΠΑΑ Σημαντικές Ενισχύσεις θα δοθούν για τους Παρακάτω Τομείς: 1) Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων, 2) Βιοτεχνικές μονάδες (Υφαντήρια, Ξυλουργία, Παραγωγή Σαπουνιού, γαλιού, τεχνουργημάτων, Μηχανημάτων, Επίπλων, Μουσικών Οργάνων, Μαχαιριών, Κοσμημάτων κ.α.) 3) Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (Λιανικό Εμπόριο : Παραδοσιακών Παντοπωλείων, Ειδών Λαϊκής Τέχνης, Ποτών, Υπηρεσίες από Συγγραφείς – Συνθέτες […]

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Άρθρο 89 Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός 1. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η τήρηση της γενικής αρχής ότι ο καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να καταναλώσει και τη τιμή στην οποία διατίθενται. 2. Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν καταστήματα εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, καφετέριες, […]

ΕΦΕΤ : Σοκολατούχα γάλατα αποσύρονται λόγω βάκιλου

Μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) και σε συνέχεια επικοινωνίας με την εταιρεία «MARS HELLAS S.A.», ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε για τη διακίνηση “ροφημάτων γάλακτος”, που παρήχθησαν στηΓερμανία, στα οποία ανιχνεύθηκε παρουσία του μικροοργανισμού Bacillus subtilis. Πρόκειται για τα προϊόντα “Mars Refuel” και “Milky Way“, σε συσκευασίες των 350ml, σε […]