Menu

BLOG

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.

Πώς θα ιδρύονται και θα λειτουργούν τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 464/92592/16-7-2014 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 31, του Π.Δ. 79/2007 (Α΄ 95/3−5−2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 […]

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΈΝΩΝ ΝΕΡΏΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΦΕΤ

O Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο Προγράμματος Επίσημου Ελέγχου για τα Εμφιαλωμένα Νερά έτους 2014, προέβη σε δειγματοληψία για έλεγχο μικροβιακών παραμέτρων του Επιτραπέζιου Νερού με την εμπορική επωνυμία “AQUARIUS” σε πλαστικές φιάλες των 18,9 λίτρων, με ημερ. λήξης 09-07-2015 και αριθμό παρτίδας L 19040455, που εμφιαλώνεται από την επιχείρηση […]

Νέος νόμος για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014 ο Νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει τις νέες απαιτήσεις για την οριοθέτηση των ρεμάτων και άλλες σημαντικές και ενδιαφέρουσες διατάξεις. Ορισμός της έννοιας «Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής)» και η εξαίρεση αυτών από τη διαδικασία […]

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ HACCP

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ HACCP Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αλλά και την εθνική νομοθεσία (ΕΚ.αρ.852/04, ΥΑ 14707/17.08.2007, ΥΑ 14708/17.08.2007 και Απόφαση επιβολής προστίμων ΦΕΚ 727/Β/15.06.2006) η εφαρμογή ενός συστήματος αυτοελέγχου σε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωτική. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη Φακέλου τεκμηρίωσης συστήματος HACCP καθώς και την σύνταξη […]

Ανάκληση προϊόντος “μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών” από τον ΕΦΕΤ

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση “μπάρες φρούτων & ξηρών καρπών” Ο ΕΦΕΤ, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), ενημερώθηκε για τη διακίνηση μπαρών φρούτων και ξηρών καρπών, Καναδικής προέλευσης, οι οποίες είναι πιθανώς επιμολυσμένες με τον παθογόνο μικροοργανισμό Salmonella spp. Πρόκειται για μπάρες φρούτων & ξηρών καρπών τσία και μούρα, […]

Σύσταση διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Παρατείνεται μέχρι 30-09-2014 η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), με υποβολή έντυπης αίτησης στους οικείους δήμους στους οποίους υπάγεται η υδροληψία επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, υδρομαστευτικές τάφροι κλπ). Η εγγραφή είναι υποχρεωτική τόσο για ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και ανενεργά με ενδεχόμενη την μελλοντική χρήση τους ή ως διακοσμητικά στοιχεία […]

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;

Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση έχει πλήξει συνολικά την ελληνική οικονομία και όλοι βιώνουμε τις αρνητικές της επιπτώσεις, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων σε μια επιχείρηση αποτελεί καθήκον αλλά και υποχρέωση ώστε να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Παράλληλα οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα […]

Διανομή κατ΄οίκον προϊόντων αρτοποιίας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετ.(δ) εγγράφου σας αναφορικά με την δυνατότητα διανομής κατ΄οίκον προϊόντων αρτοποιίας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι: Σύμφωνα με την σχετ.(γ) Υ.Δ η διανομή κατ΄οίκον προβλέπεται στην Κατηγορία iv «Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής». Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο και στα πλαίσια διασφάλισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Εγκύκλιος ΔΥΓ2/οικ.42736 ΒΙΦ5Θ-1Χ8 Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργιάς συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Εγκύκλιος Με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των υπευθύνων σε θέματα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σαςεπισημαίνουμε τα εξής: Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους πολίτες της χώρας, πρωταρχικής σημασίας είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων ύδρευσης, καθώς και […]