Menu

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;

Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση έχει πλήξει συνολικά την ελληνική οικονομία και όλοι βιώνουμε τις αρνητικές της επιπτώσεις, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων σε μια επιχείρηση αποτελεί καθήκον αλλά και υποχρέωση ώστε να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
Παράλληλα οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα πρέπει να είναι, επιβεβαιωμένα, ποιοτικά και ασφαλή από κάποιον ανώτερο και ανεξάρτητο φορέα ώστε ο καταναλωτής να είναι σίγουρος για αυτά.
Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως πιστοποίηση και φαντάζει μάλλον ως κάτι το πολύ δύσκολο και ανώφελο για μια μικρομεσαία επιχείρηση.
Κι όμως η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι ούτε δύσκολη, ούτε και απαγορευτική για μια μικρομεσαία επιχείρηση.
Ενδεικτικά να πούμε ότι το πιο διαδεδομένο πρότυπο, το ISO 9001, που έχει να κάνει με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, πολύ εύκολα βρίσκει εφαρμογή σε τεχνικά γραφεία, διαγνωστικά κέντρα, μικρές βιοτεχνίες, εταιρίες συμβούλων μέχρι σε πολύ μεγάλες βιομηχανίες κ.ά.
Το συγκεκριμένο πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό από τους πελάτες της και από τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.
Όλοι οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις μπορούν, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους.
Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για την συνεχή βελτίωση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη εφαρμογή του, οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν στα εξής:
• Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα
• Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα
• Μειωμένες δαπάνες ( π.χ αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών κτλ)
• Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων
• Αυξημένες πωλήσεις/ Ικανοποιημένους πελάτες
• Βελτίωση της εικόνας και του προφίλ της εταιρείας στα μάτια των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και των διαφόρων φορέων.
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή, διαφήμιση και marketing του οργανισμού.
• Σε μερικές περιπτώσεις προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.

Όσον αφορά το τομέα της παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και παραδοσιακών προϊόντων, φαίνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα να έχει ανακάμψει με τα ελληνικά προϊόντα να πλασάρονται στην διεθνή αγορά και μάλιστα να γίνονται και ανάρπαστα.
Σε αυτή την περίπτωση η ίδια η αγορά επιβάλλει την πιστοποίηση, της εκάστοτε επιχείρησης, ώστε να υπάρχει σαφής απόδειξη για την ασφάλεια του εκάστοτε τροφίμου από ένα ανεξάρτητο φορέα.
Το ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων:
• απαιτήσεις του HACCP (Μάλιστα η νέα Υ.Δ. υποχρεώνει όλα τα Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να εφαρμόζουν τις αρχές τεκμηρίωσης του HACCP)
• απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
Το ISO 22000 αποτελεί ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.
Το πρότυπο αυτό απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς/επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων, δηλαδή:
• στον πρωτογενή τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
• στον δευτερογενή τομέα (τυροκομεία, εργαστήρια τροφίμων, συσκευασία τροφίμων, οινοποιεία, κ.ά.)
• σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση (Ξενοδοχεία, catering, ζαχαροπλαστεία κ.ά.)
• σε επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (προμηθευτές υλικών συσκευασίας, απεντομώσεις – μυοκτονίες κλπ)

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 είναι:
• Η συμμόρφωση με την νομοθεσία
• Συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά.
• Η συμμόρφωση με ορθές πρακτικές παραγωγής τροφίμων
• Η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των αιτιών αστοχίας
• Το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης
• Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων

Όπως γίνεται αντιληπτό οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς απαιτούν μια επί της ουσίας επιβεβαίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Για την Ελλάδα που κατά κύριο λόγο επενδύει στον τουρισμό και στην μεσογειακή διατροφή, το «πάντρεμα» της παράδοσης με τις διεθνείς απαιτήσεις, μόνο οφέλη έχει να αποδώσει αρκεί να πιάσουμε την ευκαιρία.

Τσιουμπρής Γιάννης
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Τύρβη Μελετητική-Συμβουλευτική
Τηλ: 22814 00103
www.tirvi.gr

(το άρθρο δημοσιεύθηκε στο φύλλο 15 της Πρωτεύουσας)