Menu

EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ / ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο καν. (ΕΕ) 1169/2011 θεσπίζει τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα την επισήμανση των τροφίμων, και καθορίζει τα μέσα για την κατοχύρωση του δικαιώματος πληροφόρησης των καταναλωτών. Η έκδοση ενός ενιαίου κανονισμού για την αντικατάσταση των ισχυουσών νομοθετικών πράξεων για τη γενική και τη διατροφική επισήμανση των τροφίμων (οδηγία 2000/13/ΕΚ και 90/496/ΕΟΚ αντίστοιχα), καθώς και των οριζόντιων πράξεων στις οποίες περιλαμβάνονται απαιτήσεις επισήμανσης, αποσκοπεί στην απλοποίηση της νομοθεσίας και την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου.

Οι βασικότερες αλλαγές που καθορίζει ο νέος κανονισμός αφορούν:

Α) Η διατροφική δήλωση θα περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των υποχρεωτικών
ενδείξεων των προσυσκευασμένων τροφίμων από το 2016 (Κεφάλαιο ΙV, Τμήμα 1, Άρθρο 9, παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική οδηγία 90/496/ΕΟΚ [Άρθρο 11α παράγραφος 3 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)] η διατροφική επισήμανση είναι προαιρετική εκτός εάν υπάρχει ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής όσον αφορά στο τρόφιμο.

Β)Για τα τρόφιμα που προσφέρονται μη προσυσκευασμένα για πώληση στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης ή για τα τρόφιμα που συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, προβλέπεται κατ΄αρχήν η υποχρέωση παροχής πληροφορίας για τα αλλεργιογόνα συστατικά (Άρθρο 44, παράγραφος 1α).

Ο καν. (ΕΕ) 1169/2011 ισχύει από τις 13 Δεκεμβρίου 2011 και εφαρμόζεται από την 13η
Δεκεμβρίου 2014, εξαιρουμένου:

Α) του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), το οποίο αφορά στην υποχρεωτική διατροφική
επισήμανση και το οποίο εφαρμόζεται από τη 13η Δεκεμβρίου 2016

Β) του Μέρους Β του Παραρτήματος VI, το οποίο περιλαμβάνει τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με το χαρακτηρισμό «κιμάς» και το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ορθή σύνταξη επισήμανσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Επιπλέον, σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων αναλαμβάνουμε και την σύνταξη της διατροφικής επισήμανσης η οποία θα είναι υποχρεωτική από τις 13/12/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας και να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την κοινοτική νομοθεσία για τα προϊόντα τους.