Menu

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

Συνημμένα στο Φ.Ε.Κ. που περιέχει την Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ. 667 (ΦΕΚ Β 3068/14.11.2014) περί
Αναστολής της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−02−02−00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−03−00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−06−00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
μέχρις ότου αντικατασταθούν και υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες τυποποίησης από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

securedownload