Menu

Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄

Με την απόφαση αριθ. οικ. 170225-20.1.2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (ΦΕΚ 135/Β/27.1.2014) εξειδικεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), στην ΚΥΑ με αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 (Β 1450), στην ΚΥΑ με αρ. 48416/2037/2011 (Β 2516) και στην ΚΥΑ με αρ. 39624/2209/Ε.103/2009 (Β 2076), τα περιεχόμενα των περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 της με αρ. 1958/2012 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Β 21), και ειδικότερα:

  • της μελέτης περιβάλλοντος έργων και δραστηριοτήτων για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ),
  • της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων,
  • της μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας,
  • της μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας,
  • της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης,
  • των ειδικών απαιτήσεων προδιαγραφών του περιεχομένου της ΜΠΕ, για έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 και της μελέτης για την διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε.103/2009.

Η εφαρμογή των διατάξεων της νέας Υ.Α. καθίσταται υποχρεωτική μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά το διάστημα αυτό η εφαρμογή των διατάξεών της θα είναι προαιρετική.

Αναζήτηση ΦΕΚ